Udviklingsforløb

Udviklings-
forløb

Modul 1

Vores udviklingsforløb er bygget op omkring 3 moduler. Hvert modul har et overordnet tema, og giver dig helt håndgribelige værktøjer med hjem til brug i hverdagen. Modeller og øvelser har vi designet, så du får en værktøjskasse, der kan anvendes i relation til studievalg og jobvalg, men som også kan skabe værdi for andre livsområder.

Modul 1  – Persontype og potentiale

På dette modul arbejder vi med bevidstgørelse af vores persontypes præferencer, styrker og udviklingspotentiale. At blive bevidst om sin persontype, skaber ikke kun et solidt indre fundament, når vi skal træffe beslutninger, men øger også forståelsen for os selv og andre. Vores persontype rummer et stort potentiale, når vi er bevidste om, hvordan vi udnytter det bedst muligt. I arbejdet med potentialer, ser vi også på, hvordan vores historie har været med til at udvikle vores potentialer og styrker.

 

Du vil på modulet komme til at arbejde med:

 

 • Hvad giver mig energi?
 • Hvad er jeg naturligt god til?
 • Hvilke job/studier ligger naturligt til en type?
 • Hvad må jeg nødvendigvis være bevidst om, hvis jeg vælger et job/studie, som udfordrer min type?
 • Styrkehistorier

Modul 2

Modul 3

Modul 2 – Relationskompetence

Byggestenen, i al skabelse af værdi i vores samfund, er relationen. Relationer er det vigtigste vi har og værdien af en relation afhænger af hver enkelt persons trivsel. Relationskompetence er vores evne til at indgå i positivt samspil med andre. To vigtige elementer, der nærer et positivt samspil, er vores evne til selvafgrænsning og selvrefleksion. Vores evne til at være relationskompetente kræver, at vi forholder os til os selv og egne behov. Det kræver dog et rum af ro, stilhed og egen tid at blive bevidst om egne behov og grænser. Dette rum er under pres med det samfund, vi har fået skabt i dag, hvor vores krop og hjerner er udsat for konstante notifikationer, beslutninger og overvejelser.

 

Du vil på modulet komme til at arbejde med:

 

 • Selvrefleksivitet
 • Selvafgrænsning
 • Meditation
 • Det personlige sprog

Modul 3 –  Min fremtid

På modul 3 sætter vi fokus på din fremtid. At træffe studievalg er et vigtigt valg, da det handler om, hvad du kommer til at arbejde med i fremtiden. Når vi står overfor vigtige valg, er det ofte forbundet med bekymringer, tvivl og angst for konsekvenserne. Jo mere du har forberedt valget, des lettere bliver det at stå imod, når der opstår tvivl og usikkerhed undervejs.

Vi arbejder med at integrere værktøjerne fra modul 1 og 2, så du får en samlet værktøjskasse, der kan hjælpe dig på vej til at træffe de rigtige og bevidste valg for dig.

 

Du vil på modulet komme til at arbejde med:

 

 • Handlingsplaner
 • Målsætning og forhindringer
 • Robusthed
 • Valgprocesser
Book et udviklingsforløb

Kontakt os

Vil du vide mere om vores udviklingsforløb, er du meget velkommen til at kontakte os.