Til ungdomsuddannelser

Karrierelæring
&
studievalg

-selvindsigt som
drivkraft

Karrierelæring er kommet på dagsordenen og skal ifølge gymnasiereformen integreres i den daglige undervisning.

Der er flere elementer i arbejdet med karrierelæring, og i Banebryder arbejder vi primært med elevernes selvindsigt og sekundært med deres valgkompetence. Vores formål er at skabe et forløb for de unge, hvor der skabes et rum til selvindsigt. Tesen er: Jo større selvindsigt, jo mere understøtter de valg vi træffer vores oprigtige ønsker.

Hvorfor er det vigtigt:

De senere års politiske tiltag på uddannelsesområdet har primært haft til formål at minimere de unges tid i uddannelsessystemet, hvilket har øget presset på de unge. De skal være afklaret og have en snorlige plan for hurtigst muligt at komme igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

De unge skal klædes på til at kunne håndtere valg og overgange i et livslangt perspektiv. De skal have mulighed for at reflektere for at blive i stand til at træffe bevidste valg, og de skal have mulighed for at kunne tale sammen med andre unge om de svære valg og det pres, de møder i samfundet.

Årsager til valget er svært for de unge (kilde CEFU)

 

 • Mange valgmuligheder
 • Oplever valget som et individuelt ansvar
 • Mange hensyn – balancen mellem at vælge efter lyst/interesser og efter hvad der er realistisk

Hvad får de unge ud af det:

 • Øget selvindsigt – personlighed, identitet, styrker, værdier
 • Motivation – hvad driver mig?
 • Redskaber til at håndtere den bekymringskultur og præstationsfokus, der er i dag
 • Valgkompetence – kvalifere valg, forhindringer mm.

Hvad får I som institution ud af det:

 • Forbedret trivsel og læringsmiljø
 • Øget motivation
 • Større tolerance og rummelighed for sig selv og hinanden
 • Øget gennemførselsprocent
 • Højere karakterer

Workshops

Banebryder udbyder kurser/udviklingsforløb og workshops, der tager udgangspunkt i bevidstgørelse. Alle forløb består af en kombination af viden og praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i din egen virkelighed.

Kurser for fagfolk

Vi tilbyder foredrag der designes og tilrettelægges efter behov. Det kan både været rettet mod de unge, og også til forældre i forhold til at klæde dem på til at støtte op omkring deres børns valg af studie mm.

Individuel rådgivning

Vi tilbyder individuel vejledning og coaching med fokus på at styrke selvrefleksionen og beslutningsevnen. Hver session er individuel og tager udgangspunkt i dine behov.

Kontakt os

Vil I vide mere om, hvad vi kan tilbyde jeres institution, er I meget velkomne til at kontakte os og høre nærmere.